Aktualności  

Menu » Jakość kształcenia

Studenci Uniwersytetu mają możliwość oceny prowadzonych zajęć poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej. Ankieta jest dostępna po zalogowaniu na platformę Wirtualna Uczelnia i wybraniu z menu pozycji Ankiety.

Badania ankietowe opinii studentów przeprowadzane są corocznie na wszystkich wydziałach Uniwersytetu. Ich celem jest uzyskanie informacji o poziomie zajęć i przygotowaniu kadry dydaktycznej. Pozyskana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich działań służących doskonaleniu jakości kształcenia na UTH Rad.

Wypełnienie ankiety polega na wybraniu odpowiedniej oceny na skali umieszczonej pod pytaniem (2 - nieodpowiednio, 5 - bardzo dobrze). Prosimy o udzielenie przemyślanych i bezstronnych odpowiedzi na postawione pytania.

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w badaniu. Zapewniamy, że badania są anonimowe, a wyniki przedstawione będą w postaci zestawień zbiorczych.