Skład osobowy UZJK  

Menu » Jakość kształcenia

UCZELNIANY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
stan na dzień 22.03.2018 r.Przewodnicząca Zespołu – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr Maria Gagacka
e-mail: m.gagacka@uthrad.pl


Członkowie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 1. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
  mgr Iwona Zamkowska
 2. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Informatyki i Matematyki
  dr Agnieszka Molga
 3. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
  dr inż. Jerzy Borycki
 4. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Mechaniczny
  dr Małgorzata Wojtyniak
 5. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  dr Grażyna Kozuń-Cieślak
 6. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
  dr inż. Mariola Mendrycka
 7. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Sztuki
  dr Kazimierz Łyszcz
 8. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  dr inż. Marek Glinka
 9. Przedstawiciel Studium Języków Obcych
  mgr Bożena Wieczorek
 10. Przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  mgr Michał Sulima
 11. Przedstawiciel społeczności studentów
  Rafał Czupryn
 12. Przedstawiciel społeczności doktorantów
  mgr Agnieszka Kwiatkowska